Untitled

"Can't think of what to call this"

Nijolė Miliauskaitė (1950-2002)

"Can't think of what to call this"
pustuštis troleibusas cypdamas kyla į kalną upė po dešinei, švytinti medžiai, rūmai ir bokštai iš Vilčinskio albumo – duok man tą pusvalandį duok man – ramaus ir tykaus gyvenimo tiek tik o šičia kitas jau miestas, kasdienis šiukšlės ir purvas, skubanti moteris nusvarinęs ranką krepšys, gal nesveikas knerkiantis vaikas, nelinksmos mintys galvoj bet iš kurgi ši siena, betoninė, įkišta tarp namų ir spygliuotos vielos ir medinis bokštelis, žaliai nudažytas ir sargybinis ir barakai tenai, tolumoj sankryža, troleibusas pasisuka ir sustoja, laikraštį nešasi vėjas, kelios jaunutės mergaitės, gal kiek per garsiai besijuokiančios, sunkiai lipa į vidų senutė, perbėga kelią katė, betgi viskas kaip vakar, kaip užvakar, ko man bijotis
Untitled
Half-full volt-bus squawks up hill flood flows right, shrubs glow bright, buildings fancy or rampantly tall, (thanks, Wilczynski) grant us a small calm half-hour, all right? that’s all and now not that city though, normal mull rubbish, slurry, woman in a hurry arm lugging bag and possibly bratling grizzling snottily not so joyful thoughts in skull but who stuck this wall of aggro-block among housing-stock barbs razor-sharp tall grim woodwork lookout stand woodland colour daub is virid watchful guard with gun is horrid barracks too but not to hand tracks cross, volt-bus turns halts now, wild wind hurls rags of print about, young girls laugh a bit too loud, an old woman boards, hard slog, what runs across? a cat, but truth told all’s as it was a day ago two days ago so am I going to worry? No
A slightly rhyming lipogramatic translation from Lithuanian. One of several poems contributed to the online Translation Workshop of MpT Modern Poetry in Translation magazine. Dozens of translators send in their versions.

Translation: Copyright © Timothy Adès

More poems by Nijolė Miliauskaitė...