Categories
Lithuanian

Untitled

Nijolė Miliauskaitė (1950-2002)

Translated by Timothy Adès

“Can’t think of what to call this”

pustuštis troleibusas cypdamas kyla į kalną
upė po dešinei, švytinti
medžiai, rūmai ir bokštai
iš Vilčinskio albumo – duok man tą pusvalandį
duok man – ramaus ir tykaus gyvenimo
tiek tik
o šičia
kitas jau miestas, kasdienis
šiukšlės ir purvas, skubanti moteris
nusvarinęs ranką krepšys, gal nesveikas
knerkiantis vaikas, nelinksmos
mintys galvoj
bet iš kurgi
ši siena, betoninė, įkišta tarp namų
ir spygliuotos vielos
ir medinis bokštelis, žaliai nudažytas
ir sargybinis
ir barakai tenai, tolumoj
sankryža, troleibusas pasisuka
ir sustoja, laikraštį nešasi vėjas, kelios
jaunutės mergaitės, gal kiek per garsiai
besijuokiančios, sunkiai lipa į vidų senutė, perbėga
kelią katė, betgi viskas
kaip vakar, kaip užvakar, ko man bijotis
Half-full volt-bus squawks up hill
flood flows right,
shrubs glow bright,
buildings fancy or rampantly tall,
(thanks, Wilczynski) grant us a small
calm half-hour, all right?
that’s all
and now
not that city though, normal mull
rubbish, slurry, woman in a hurry
arm lugging bag and possibly
bratling grizzling snottily
not so joyful thoughts in skull
but who stuck this
wall of aggro-block
among housing-stock
barbs razor-sharp
tall grim woodwork lookout stand
woodland colour daub is virid
watchful guard with gun is horrid
barracks too but not to hand
tracks cross, volt-bus turns
halts now, wild wind hurls
rags of print about, young girls
laugh a bit too loud, an old
woman boards, hard slog, what runs
across? a cat, but truth told
all’s as it was a day ago
two days ago
so am I going to worry? No
Translation: Copyright © Timothy Adès
A slightly rhyming lipogramatic translation from Lithuanian.
One of several poems contributed to the online Translation Workshop of
MpT Modern Poetry in Translation magazine. Dozens of translators send in their versions.

More poems by Nijolė Miliauskaitė...